Сейболт България ЕООД 0 5 0 0 0

Сейболт България ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3207 прегледа
0
  Сейболт България ЕООД

   

  Сейболт – България е независима инспектираща компания на територията на България, която разполага със собствена лабораторна база акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025. Компания SAYBOLT е група от независими международни компании които са специализирани в извършването на инспектиращи, наблюдателни, аналитични и контролиращи услуги. Като основна дейност на компанията се явяват контрола на количеството и качеството на продукцията, най-вече нефт, нефтопродукти и нефтохимични продукти, лабораторни анализи на различни продукти, а също така и окомплектоване и доставка на лаборатории “до ключ”, като се включва и обучение на персонала. Като основа на философията на компанията ни се явява независимостта от влияние на каквито и да е заинтересовани страни при провеждането на инспекция. Компания SAYBOLT е основана през 1898 г. от г-н Сейболт и г-н Маккейб във Филаделфия, САЩ. Високите темпове на развитие на добива и преработката на нефт, високото ниво на специалисти и оригиналните методи за контрол на количество и качество са обословили бързия ръст на компанията. Разширявайки сферата на своята дейност, през 1963 г., компанията учредила съвместно предприятие с лабораторията на Д-р Ван-Дайн в Ротердам и много скоро след това предприятието вече разполага с 50 офиса и 14 лаборатории в Европа. В настоящия момент компания Saybolt International B.V. притежава повече от 150 отделения и 100 лаборатории по целия свят. Списъкът с клиенти на Сейболт се състои от повече от 5000 компании, включвайки всички мултинационални петролни корпорации, както и водещи търговци на петрол и петролни продукти.
  Сейболт – България ЕООД е поредното представителство на групата от компании Saybolt, което беше открито през 2000-та година. Компанията притежава  сертификат за управление на качеството съгласно Международния стандарт ISO 9001:2008, сертифицирана от BVQI. Сътрудници на компанията притежават сертификати по IATA и IFIA.
  Лабораторна база Изпитвателен център Сейболт – България към Сейболт – България ЕООД притежава Сертификат за Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:200. В състава на Изпитвателен център влизат две лаборатории: – за нефт и нефтопродукти – за нефтохимични и химични продукти.
  Задачи на Изпитвателният център се явяват провеждането на изпитвания в съответствие с общоприетите международни стандарти, вътрешнодържавни методи или спецификации на клиентите. При невъзможност за извършване на някои анализи, те могат да бъдат направени в други лаборатории на компания Saybolt. Изпитвателното оборудване и средствата за измерване за различните методи на анализ се избират изхождайки от изискванията на установените стандарти за методи на изпитване – ASTM, IP, ISO, БДС. В своите отчети Изпитвателен център Сейболт – България представя само обективна информация за резултатите от изпитванията, като същевременно по молба на клиента лабораторията може да издаде заключение относно съответствието на анализирания продукт към една или друга спецификация.
  Свидетелство за високото качество на нашата работа се явява фактът, че официалните отчети и сертификати на нашата компания се признават и приемат от крупни търговски, финансови и застрахователни компании, водещи банки и правителствени организации по целия свят.
   
  Предлагани услуги: Сейболт – България ЕООД осъществява следните инспекционни услуги на територията на България: – Определяне на натовареното и разтоварено количество на нефт и нефтопродукти чрез замерване на пълнота или празнота на товарните корабни танкове, железопътни цистерни и брегови резервоари и преизчисляването им в съответствие с изискванията по ASTM – Замерване остатъчното количество на борда на кораба или в железопътни цистерни до и след натоварване / разтоварване – Замерване на бункеровъчни танкове на кораба – Проверка готовността на корабните танкове за съответният продукт, както и на железопътни цистерни и вагони – Определяне количеството на сухи товари /драфт сървей/ – Отбиране на проби до, по време на и след натоварване или разтоварване – Химически анализ на нефт, нефтопродукти и нефтохимични продукти в собствена акредитирана лабораторна база Сейболт – България в съответствие със стандартите на ISO, ASTM, IP, GOST и БДС. – Освидетелстване на анализи направени в други лаборатории в присъствието на представител на нашата компания – Определяне количество и качество на общи и генерални товари  и много други.
  Лабораторията за анализ на нефтохимически продукти извършва анализи на следните групи продукти: – ароматни въглеводороди – акрилнитрил – ацетонитрил – етиленгликоли – стирол – ацетон – фенол и др.
  Изпитвателен център Сейболт – България предлага услуги за калибриране на следните средства за измерване: ареометри, денситиметри, апарати за определяне на пламна температура, апарати за определяне на парен натиск на бензин, апарати за определяне температура на филтруемост на дизелово гориво през студен филтър. Услугите се извършват на място при клиента или в лабораториите на Изпитвателния център от висококвалифицирани специалисти, като се издава сертификат за калибриране в съответствие със стандарт ЕN ISO/ IEC 17025.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Сейболт България ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.