Стоян Стойчев 0 5 0 0 0

Стоян Стойчев

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2810 прегледа
0
  Стоян Стойчев

   

  Адвокат СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
   
  СПЕЦИАЛИСТ по облигационно право, вещно право, авторско право, търговско право, патентно право, административно право, наказателно право, трудово право, производства по преюдициални въпроси пред съда на ЕС в Люксембург, производства пред съда в Страсбург и др.
   
   
  Роден в Пловдив, България, 1969 г.
   
  Дипломиран: 1996 г.
   
  ОБРАЗОВАНИЕ:
   
  През 1995г. завършил Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право. През 1996г. положил практически изпит за юридическа правоспособност.
   
  ПРОФЕСИОНАЛНА ИСТОРИЯ:
   
  от 1996г. до сега – адвокат и съдружник в консултантска компания „КОРЕКТ” ООД
  от 1997г. до сега – адвокат към Адвокатска колегия гр.Пловдив.
  участвал в реализирането на юридическата подготовка, изготвянето на правни анализи, провеждането на преговори и сключването на договорите по множество приватизационни сделки
   
   
  участвал в изпълнението на инвестиционните планове на множество чуждестранни инвеститори,
  участва като адвокат и процесуален представител в голям брой дела от сферата на търговското право, облигационното право, вещното право,административното право, международното право, наказателното право и др.
  Участвал е в преговорите и е консултирал договорите по приватизационни сделки;
  Участвал е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, проспекти за увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им. Осъществявал е юридическата подготовка по лицензиране на инвестиционни посредници, приватизационни фондове, сега холдинги, както и регистрацията на други емитенти от Комисията за финансов надзор;
   
   
  Понастоящем:
   
  Адвокат, Пловдивска адвокатска колегия (от 1996 г.);
   
  Работи като адвокат, обслужва международни компании, крупни предприятия, Общини, чуждестранни инвеститори в областта на медиите, както и заявители- чуждестранни и български партньори за участие в обществени поръчи и процедури по Закона за концесиите, публично-частно партньорство свързано с реализиране на проекти за добив на енергия от нестандартни енергийни източници и др.
   
  По съображения за конфедициалност не се публикува списък на клиентите.
   
  Чужди езици: английски, руски.
   
  Практикувани области: търговско право; застрахователно право; сливания и придобивания; авторско право; ценни книжа; трудово право; право на индустриална собственост; конкурентно и антимонополно право; административно право; съдебни и административни производства, облигационно право, вещно право, патентно право, административно право, наказателно право, производства по преюдициални въпроси пред съда на ЕС в Люксембург, производства пред съда в Страсбург и др.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Стоян Стойчев

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.