ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС 0 5 0 0 0

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4030 прегледа
0
  ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС

   

  Театрален колеж Любен Гройс е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността Актьорство за драматичен театър. Подготовката се провежда по програмата Актьор на живия театър. 
  Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.
   
  Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми. Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:
   
  • Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене; 
  • Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия; 
  • Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал; 
  • Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие; 
  • Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване; 
  • Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство; 
  • Познания, опит и самочувствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа; 
  • Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация; 
  • Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен; 
  • Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип; 
  • Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции; 
  • Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия. 
  • Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.
   
  Мисията, целите и задачите, следвайки принципите на културния плурализъм, който е залегнал в историческите и съвременни сценични и представленчески практики, са насочени към създаване на високомобилни актьорски кадри. Те трябва да бъдат адаптивни към потребностите, възникващи на пазара на труда и динамичната среда, в която живеем. Целите и принципите, както и методиката в образователната програма на Театрален колеж Любен Гройс, са обвързани със спецификата на творческия процес, съпътстващ актьорската професия. Обучението по тази образователна програма позволява да се усвоят обеми от знания на съвременно научно и художествено-творческо равнище, което гарантира стабилна подготовка за професионална кариера в избраното направление.
   
  Теоретичните специализирани знания в областта на театралното изкуство, придобити в Колежа, осигуряват възможност на студентите да реализират своя творчески потенциал в разнообразието от съвременни театрални форми, стилове и жанрове. Програмата Актьор на живия театър предлага нови концептуални рамки като предизвикателство спрямо традиционните начини за теоретическо осмислянe на практиката, опирайки се на принципите на въплътено знание и практиката като научноизследователски процес.
   
  Мисията и целите на Театрален колеж Любен Гройс са залегнали в основните документи, от които се ръководи дейността му. А именно – наред със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и специалист и изцяло съобразено с изискванията на тези два нормативни документа, е изграден Правилник за устройството и дейността на Театрален колеж Любен Гройс.
   
  При новите условия на пазарна икономика, навлезли категорично и в сферата на изкуството, целите на специалността изцяло отговарят на нуждите в страната и региона. Като се има предвид броя на действащите над 30 държавни и общински театри, както и мобилността във формирането на частни театрални структури, необходимостта от професионално театрално образование в специалността Актьорство за драматичен театър е категорична и доказана от практиката. Директорите на театри, режисьори, продуценти, менажери на шоу програми и други потребители на кадри от сферата на театралното изкуство, винаги са поддържали неформални контакти с Колежа в периода на обучение на студентите. Така те следят отблизо своите потенциални кадри и се запознават с нивото на получените от тях професионално образование и умения.
   
  Ръководството на Театрален колеж Любен Гройс поддържа връзка със своите възпитаници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.
   
  Обучението в Театрален колеж Любен Гройс се провежда в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, в рамките на шест семестъра (три учебни години), която е форма на специализирано висше професионално образование.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ЛЮБЕН ГРОЙС

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.