ТЕХНОТЕСТ ООД 0 5 0 0 0

ТЕХНОТЕСТ ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3819 прегледа
0
  ТЕХНОТЕСТ ООД

  "Технотест" ООД е частна фирма, специализирана в областа на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения. За целите на лабораторното изпитване дружеството разполага със собствена специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.

  Дружеството не е подложено на търговски, финансов или някакъв друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работа."Технотест" ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.Опазването на предоставената собственост на възложителя е наша отговорност.Всички служители са подписали декларация за спазване на производствена и търговска тайна.

  "Технотест" ООД поема отговорността при евентуални щети или грешни (неверни) резултати. Ръководството на дружеството проверява редовно пълнотата, ефективността и действителността на всички мероприятия. Този контрол осигурява гарантиране на верността на резултатите както и спазване на поставените срокове. Ръководител на дружеството по техническите въпроси е инж. Милена Димитрова и инж. Радиян Митов, като нейн заместник. Техническото ръководство се занимава с общото организиране дейността на лабораторията за изпълнение на очакванията на клиентите и инвеститорите. Дейността на фирмата се реализира на територията на цялата страна.

  Клиент или негов упълномощен представител може да посети лабораторията, а също и да присъства на поръчаните от него изпитвания след уговаряне на срока и периода за това с ръководството на лабораторията. В деня на посещението се предприемат съответните предпазни мерки за осигуряване конфиденциалността спрямо другите клиенти. Методът, по който ще бъде извършено изпитването, се съгласува с клиента, като се взема под внимание неговото желание, до колкото това е възможно в рамките на използваните стандартни методи.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ТЕХНОТЕСТ ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.