„ТОТЕМА Инженеринг“ 0 5 0 0 0

„ТОТЕМА Инженеринг“

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7608 прегледа
0
  „ТОТЕМА Инженеринг“

   ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, специализирана в следните области:  •     инженерен анализ;

  •     строителна и монтажна дейност;

  •     изследване, проектиране и реализиране на енергийни проекти:

  •     проектиране и изграждане,  реконструкция и модернизация на машини и съоръжения;

  •     участие в инвестиционни проекти, консултантска дейност.

   

            Стремежът ни е да реализираме пълният обем дейности от обстойния предварителен анализ през проектиране, доставка, монтаж  и настройка на готовите обекти.

            Фирмата е създадена през 1992 г. и е една от първите частни фирми за инженерингова дейност в енергетиката. В нея работят инженери и техници с опит в експлоатацията на топло-електрическите централи, в конструирането и в приложните изследвания. Специалистите на фирмата създадоха оригинални технологии и конструктивни разработки в областта на раздробяването, смилането и изгарянето на лигнитни и кафяви въглища, внедрени у нас и в чужбина. ТОТЕМА Инженеринг постоянно разширява своята дейност и участвува в големи инвестиционни проекти в енергетиката, в партньорство с утвърдени български и чуждестранни фирми.

            В реализацията на дейността си фирмата използва най-съвременни технически средства, конструкции и машиностроителни технологии.

                 ТОТЕМА Инженеринг притежава сертификати на Система за управление на качеството според стандарта ISO 9001:2008, Система за управление по отношение на околната среда според стандарта ISO 1401:2005 и Система за управление на здравето и безопасността при работа според стандарта OHSAS 18001:2007.

                           ТОТЕМА Инженеринг е сигурен партньор в енергетиката.     Фирмата е специализирана в следните области:  I. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА

   

            ТОТЕМА Инженеринг има значителен опит в разработване на нови и усъвършенстване на инсталирани машини и съоръжения за  раздробяване, смилане и транспортиране на въглища: дробилки за едро и ситно дробене, сита, дозатори, транспортьори, вентилаторни мелници, сепаратори, шибъри и др. Компанията прилага своя технология за организация на горивния процес при изгаряне на високо реакционни лигнитни и кафяви въглища в ъглово-тангенциални пещи.  II. УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

   

            1. ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционния проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица-изток 3” като подизпълнител на Консорциума DSD/RWE. За този обект ТОТЕМА Инженеринг проектира по своя технология и доставя горивните уредби за въглища, доставя пусковите мазутни горивни уредби, проектира модернизацията на мелничните системи. За същата централа фирмата извършва работно проектиране на голяма част от съоръженията на сероочистващите инсталации.

     

            2. От 2003 г. ТОТЕМА Инженеринг участвува в инвестиционен проект за реконструкция на котлите на ТЕЦ “Аs Pontes” – Испания за преминаване на нова горивна база. Фирмата е подизпълнител на Foster Wheeler. За този обект фирмата проектира по своя технология горивните уредби за въглища, проектира сепараторни вентилаторни мелници за реконструкцията на паропрегревателите.  III. УЧАСТИЕ В ЕКОЛОГИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

   

             ТОТЕМА Инженеринг участва като подизпълнител на RWE – Industrie-Anlagen в инвестиционен проект за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 210 MW в ТЕЦ “Марица-изток 2”, като разработи:   

  • работната документация на машинната част на инсталацията на базата на идейно-техническите решения на главния изпълнител;
  • технологията, работната документация и автоматизацията на инсталацията за безпрашно разтоварване и подаване на варовика.
  •  

  Оставете коментар и рейтинг за фирма „ТОТЕМА Инженеринг“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.