Технопол ЕООД 0 5 0 0 0

Технопол ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3771 прегледа
0
  Технопол ЕООД
         Технопол ЕООД е иновативна инженерингова и производствена компания и един от лидерите на българския пазар, чиято дейност се развива в две основни направления:
  – проектиране, изграждане и подръжка на инсталации и системи за сигурност – периметрова охрана, сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни инсталации, видеоконтролни инсталации, GPS системи и др.
  – разработваме и произвeждаме комуникационни системи за дистанционен контрол и управление на процеси и апарати.
   
        
    Продуктовото портфолио на Технопол ЕООД  съдържа богат асортимент от системи и устройства за комуникация, получаване, обработка и архивиране на информация, както и за дистанционно управление и контрол в сферата на:
  * Екология – измерване и контрол на параметри на въздуха, водата, непрекъснат мониторинг на реки и язовири;
  * Следене, контрол и управление на производствени процеси в реално време;
  * Дистанционен видеоконтрол;
  * Системи  и устройства за GPS контрол на транспортни средства от градски и железопътен транспорт;
  * Дистанционно отчитане на електроенергия
   
  ДЕЙНОСТИ, КОИТО ФИРМАТА РАЗВИВА 
    1. Проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност:    
       Периметрова охрана 
       СОИ / сигналноохранителни инсталации / 
       ПИИ / пожароизвестителни инсталации /  
       Видеоконтролни инсталации 
       Пропускни системи 
       Специални инсталации 
        GPS системи 
  2. Производство на комуникационни системи за дистанционен контрол и управление на процеси и апарати. 
  3. Търговска сигурност и физическа защита за фирми и лица. Фирмата е развила и поддържа собствени мониторинг центрове за охрана чрез СОТ и GPS контрол.
  Охрана чрез СОТ 
  СОТ Технопол използва най- съвременните и надеждни специализирани системи за централизирана охрана, комуникация и управление. Оперативен мониторинг център, оборудван с най- модерна техника и специализиран софтуер осъществява оперативното управление и координацията на действията на силите и средствата за охрана. Оперативеният център работи непрекъснато 24 часа в денонощието. Стриктният подбор и специализираното обучение на служителите в него са гарант за високото ниво на сигурност. Възможностите на СОТ Технопол да наблюдава, регистрира, обработва, документира и контролира получените сигнали от охраняваните обекти практически са без ограничения. 
    Модерният автопарк, въоръжение, комуникационни средства, високият професионализъм на служителите и организацията на работа гарантират сигурността на бизнес обектите. 
    Преди сключване на договор за охрана, екип от експерти на СОТ Технопол извършва безплатен оглед на обекта за оценка на неговата уязвимост и възможните рискове и заплахи. Съобразно това се изготвя индивидуален проект с конкретни препоръки за всеки обект. 
    Монтираните технически средства могат да бъдат наети или закупени от клиента по негов избор.Клиентът избира също и:  
  срока на договора
  размера на месечната такса
  размера на имуществената отговорност 
  начините и местата за плашане
  допълнителни услуги – видеонаблюдение, паник бутон, охрана на трезор или каса, пожароизвестяване
    Времето за реагиране на автопатрулите при подаден сигнал се отчита чрез софтуер за алармен мониторинг и се архивира в специални компютърни дневници. GPS система отчита маршрутите на движение на автопатрула . Всички данни, в това число и времето на пристигане на обекта се регистрират на електронна карта. При евентуален случай на инцидент,на клиента се предоставя разпечатка за проверка на действията на автопатрула от специализирания софтуер и допълнително от GPS системата. 
   
   Видеонаблюдение 
  Системите за видеонаблюдение предоставят възможността да наблюдавате какво се случва в дома,магазина, хотела, офиса или предприятието Ви по всяко време и от всяка точка на света с помощта на различни Интернет приложения и мобилния ви телефон. Връзкaта в мрежaта позволявa също такa да управлявате определени кaмери от рaзстояние. 
    Два са основно случаите, в които се използва видеонаблюдение – за контрол и за сигурност.Системите за видеонaблюдение се състоят от кaмери, зaписващо устройство, зaхранване, проводници и конектори. Основният компонент във всички кaмери за нaблюдение е CCD мaтрица (Charged Coupled Device)-сензор. Той преобрaзува светлинaта, която преминaва през обектива на кaмерата в електрически сигнал. Сигналът се обработва и се превръщa във изходящ видео сигнaл, който може да бъде зaписан или директно излъчен на монитор. В зaвисимост от товa дaли кaмерата е aналогова или цифровa, нaчинът, по който видео сигнала бивa създaден и изпрaтен е различен. 
   Най- голямото предимство, което системите за видеонаблюдение имат имат е възможността да наблюдавате в реално време какво се случва в желания обект по всяко време, където и да се намирате – от личният или служебен компютър,от мобилният ви телефон. Системите дават възможност и да записвате и преглеждате видеозаписите, когато желаете ,без за това да е необходимо инсталирането на допълнителен софтуер. 
   
  Пожароизвестяване 
  Системите за пожароизвестяване са вид алармени системи, които се включват при поява на признаци за пожар.Чрез сирени или светлинни сигнализации се известяват живущите или работещите в помещението , а също хората на околните улици или в мониторинг центъра. 
    Като вид алармени инсталации пожароизвестителните системи функционират на същия принцип като СОТ- определен брой датчици се монтират в помещенията. Тези датчици могат да засичат висока температура или гъст дим, какъвто се появява при пожар. В промишлени и производтвени помещения пожароизвестителните системи управляват врати и вентилационни системи. 
    В големите и високи сгради задължително при задействане на алармената система се задейства пожарогасене, спират асансьорите , затварят се или се отварят определени врати и капаци, така ,че да се минимизира пожара и да се избегнат човешки жертви.  
  Технопол проектира, доставя, монтира и поддържа системи за пожароизвестяване. 
    Нашите експерти имат натрупан дългогодишен опит в проектирането и инсталирането на широк спектър от пожароизвестителни и пожарогасителни системи от различн тип и вид, подходящи за обществени сгради, болници, химически предприятия,хотели, ресторанти, складове, офисни сгради, телекомуникационни центрове, частни домове и др. 
    В зависимост от вида на сградата и начина на ползване на помещенията, какво ще се съхранява там, а също и от мебелировката, специалистите на Технопол определят какъв вид датчици да бъдaт използвани. Разполагайки с широка гама от продукти на водещи световни производители и съобразно желанията и потребностите на нашите клиенти, ние можем да изградим както авангардни сложни системи с интелигентно управление за големи обекти, така и конвенционални системи, подходящи за по-малки обекти и с по- скромен бюджет
  Контрол на достъп  
  Системите за контрол на достъп представляват интегрирано решение за контрол на сигурността и спазването на трудовата дисциплина във Вашия офис или предприятие. В комбинация със системи за видеонаблюдение те Ви предоставят възможността, както да следите в реално време какво се случва на територията, която обслужват, така и да разполагате с безпристраста статистика в ретроспекция.
   
  Въвеждайки система за контрол на достъп Вие можете: 
    Да контролирате достъпа на служителите си и посетителите във всички обекти на Вашата организация . Съобразно индивидуалното ниво на достъп на всеки служител системите разрешават или забраняват достъпа и отчитат всички параметри – дата, час и посока на преминаване. Информацията се съхранява . 
    Да оптимизирате организацията на работа чрез безпристрастно отчитане на работното време на служителите, както и поведението им в рамките на работния ден – закьснения, излизания , по- ранно напущане.Присъстващите и отсъстващите в организацията, отчитане на нормираното и ненормираното работно време са също възможности, кото системата предлага. 
   
     Системите за контрол на достъп са изградени на базата на иновативни технологични решения в областта на сигурността и контрола. Безконтактните чип карти и контролери притежават следните предимства:
    Невъзможност за подправяне. Всяка чип карта притежава уникален, въведен фабрично 16 разряден буквено-цифров идентификационен номер. 
    Компактни са, водоустойчиви и не се влияят от електромагнитни полета и замърсявания.
    На практика имат неограничен срок на експлоатация и са енергонезависими
    Притежават голяма пропускателна способност.
    Системите са автономни, с резервирано захранване.
    Системите могат да обслужват над 120 врати и пропуски. 
  GPS контро л на транспортни средства
  Трафик Контрол
  Целта на GPS е да определя местоположението на движещи се обекти навсякаде по света, по всяко време и независимо от метеорологичните условия. Възможно е практически непрекъснато определяне на координатите и скороста на движение на обектите, както и точното време във всяка точка на земното кълбо. GPS сателитите изпращат радиосигнали в пакети от цифрови данни, като всеки пакет показва къде и кога е изпратен към приемника. Всеки сателит точно се проследява от наземните станции, така че компютърният модел на орбитата се осъвременява постоянно.
  Товарен транспорт – контрол върху превоза на стоки, количествен контрол, водач в кабината, проследяване местоположението на транспортното средство, контрол на горивото, скорост, обороти и други параметри в машината;
  Автобусен транспорт – Проследяване и визуализиране върху карта (BGmap и Google), задаване на маршрути и контрол върху спазването им, определяне на брой пътници, контрол на отворени и затворени врати, водач на транспортното средство
  Куриерски транспорт – Проследяване на товари и спазване на срокове, определяне на курсове и проследяване за спазване на срокове, контрол върху горивото и скорост на транспортното средство
  Селскостопански транспорт – определяне на местоположението и визуализиране му върху карта (BGmap и Google), проследяване на данни от минали периоди, определяне на ефективността на машината, следене на обороти, гориво, персонализиране на водача в машината, Алармиране при излизане на машината извън дадена зона
  Специализиран транспорт – Визуализиране и проследяване на транспортните средства върху карта (BGmap и Google), справки за минали периоди и оценка на ефективност и бързина на реагиране

  Железопътен транспорт – Определяне на маршрути и линии, контрол върху тяхното спазване, определяне на местоположението във всеки един момент на обекта, визуализиране транспортното средство върху карта (BGmap и Google)

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Технопол ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.