Тита Консулт ООД 0 5 0 0 0

Тита Консулт ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3156 прегледа
0
  Тита Консулт ООД
  „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД притежава Сертификат за Акредитация на Орган за контрол от вида С, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
  „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД притежава сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарт БДС EN ISO 9001:2008.
   
  Фирмата има известен опит, необходимите специалисти и съответните технически средства за извършване на следните дейности:
   
  1. Аеро-гама сканиране (радиационно разузнаване) на големи територии, оценка на радиоактивното замърсяване – голямо обемни сцинтилационни детектори, носени от хеликоптер.
  2. Всички видове измервания на йонизиращащи лъчения, радиационен контрол и дозиметрия;
  3. Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата – терени, пътища, сгради, съоръжения и други. Идентифициране, локализиране и маркиране на зони с радиоактивно замърсяване.
  4. Радиационен контрол на твърди материали (метали и строителни материали) предвидени за рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци. Освобождаване на материалите от регулаторен контрол – безусловно и условно.
  5. Измерване на Радон, в околната среда, в сгради и помещения
  6. Радиационен контрол на работна и околна среда.
  7. Оценка на дозите и контрол на дозово натоварване.
  8. Разработване на методики, инструкции и процедури за радиационен контрол и радиационна защита.
  9. Третиране на радиоактивно замърсени почви, сортиране по степен на замърсяване. 
  10. Земеобработваща и транспорна дейност – багер товарач „Komatsu” и самосвали. Част от водачите на МПС са преминали обучние и притежават АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, включително клас 7 (радиоактивни вещества).
  11. Oценка на радиационния риск за населението и околната среда. Планиране и реализиране на действия за ограничаване на последствията до приемливо ниво, съгласно нормативните изисквания.
  12. Проверка за херметичност на радиоактивни източници
  13. Издателска дейност на специализирана литература, предпечатна подготовка, художествено оформление и др.
  14. Извършваме доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на:
  системи и технически средства за радиационен контрол и дозиметрия;
  рентгенови системи за контрол на хора, багажи, течности, превозни средства и техните товари;
  системи за заключване и контрол на достъпа;
  различни видове източници на йонизиращи лъчения;
  както и на свързано електронно оборудване.
  15. Притежаваме валидни лицензии, Серия Р-211 за работа с  източници на йонизиращи лъчения и Серия Т-211 за транспорт на радиоактивни вещества, както и три лицензирани превозни средства, лицензирани шофьори и консултант по безопасността на превоза;
  16. Лиценз № 09416 за превоз на товари на територията на Република България, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  17. Удостоверение № I–TV 010169, от Камара на строителите в България – Строител Първа група, строежи от четвърта и пета категория;
  18. Разрешение № IV-P-T/MИ-741за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата;
   
  Извършваме пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита.
  Решаваме всякакви въпроси, свързани с радиоактивността!
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Тита Консулт ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.