Труд и здраве – ООД 0 5 0 0 0

Труд и здраве – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 1220 прегледа
0
  Труд и здраве – ООД
  „Труд и здраве” ООД и "ОКС – Труд и здраве" ООД Сливен предлагат комплексно обслужване в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативната уредба към него. За целта към дружествата са структурирани Служба по трудова медицина – Удостоверение № 017-2/29.10.2010 на Министерството на здравеопазването и акредитиран от ИА на БСА Орган за контрол от вид „С”, със сертификат № 29 ОКС, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 (валиден до 31.07.2017 г.) за  контрол на параметрите на работната среда и параметри по електробезопасност при работа.
   
  Орган за контрол  от вид "С"
   
  Контрол на физични фактори на работна и битова среда
  • микроклимат  – температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха; 
  • шум – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневна и средноседмична персонална експозиция на шум;
  • осветеност – изкуствено осветление; 
  Контрол на химични фактори в работна и битова среда
  • химични агенти – концентрация на химични агенти;
  • прах – концентрация на инхалабилна и респира-билна фракция;
  Контрол на климатични и вентилационни инсталации 
  • скорост на движение на въздуха;
  • дебит;
  • температура на въздушния поток;
  • относителна влажност;                   
  Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
  • съпротивление на изолация;
  • съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
  • импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
  • ефективност на прекъсвачи за защитно изключване (Fi) – допирно напрежение, електрическо съпротивление на заземителя, ток на задействане и време на изключване на прекъсвача;
  Контролни измервания извън обхвата на акредитация
  • електрическо съпротивление;
  • безопасно свръхниско напрежение;
  • електромагнитни излъчвания – интензитет на електрическото поле и  индукция (плътност на потока) на магнитното поле в обхвата от 30 Hz до 300 kHz; 
  • свободен  кристален SiO2; 
   

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Труд и здраве – ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.