Туви ЕООД 0 5 0 0 0

Туви ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2920 прегледа
0
  Туви ЕООД

   

  Туви ЕООД е търговско дружество с основна дейност представителство на западни фирми при продажбата на оборудване за измерване и контрол – параметри на води, газ-анализатори, радиационна защита, физикомеханични изпитания на материали, вибрации, аналитични измервателни прибори.
   
  Апаратура за гама спектрометрия
   
  ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY (AMETEK) – ORTEC – САЩ – детектори [за заредени частици, фотонни (германиеви, силициево-литиеви), NaI и други], измервателна електроника (NIM и модулна), спектрометри на ядрени лъчения (цифрови, лабораторни, преносими), механични охладители за германиеви детектори (X-Cooler), преносими идентификатори на ядрени лъчения (Micro-Detective, Detective, Detective-EX, trans-SPEC, NaI-SS), спектроскопски системи (цифрови преносими и лабораторни, за вграждане в РС, комбинации ФЕУ-високо напрежение-спектрометър – digiBASE, microBASE), интегрирани системи [колекторни и мониторингови, алфа/бета/гама, целотелесни броячи, пробосменители, предохранителни (safeguard), in-situ спектроскопия, изследване на химически оръжия], специализиран софтуер за всички изброени апартури.
  ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY (AMETEK) – SIGNAL RECOVERY – САЩ – лок-ин усилватели, апаратура за усредняване на сигнали, оптични делители, предусилватели, изчислители/ таймери, мултиплексори, софтуер за споменатата апаратура; специализирани доставчици на апаратура за набирани на данни при измервания/ експерименти в областта на мас-спектрометрията (TOF MS).
   
   
  Промишлена контролно-измервателна апаратура и системи за радиационна защита
   
  THERMO FISHER SCIENTIFIC, Radiation Measurement and Protection – Германия – апаратура за измерване и контрол на радиация в лабораторията и промишлеността: електронни дозиметри, преносими апарати за измерване на алфа- бета- и гама- лъчене и неутрони, активна и пасивна TLD дозиметрия, целотелесна дозиметрия, аерозони монитори, портални монитори и други.
  BERTHOLD TECHNOLOGIES, Process Control – Германия – промишлени нивомери, плътномери, влагомери, дебитомери и други на базата на радиационни източници и детектори; преносими и лабораторни апарати за измерване на радиоактивна доза, мощност на дозата, обемна активност и други параметри, свързани с радиационната защита, колекторни и мониторингови системи за промишлени среди, специализиран софтуер за всички предлагани апаратури.
  Йодни патрони, аналитични филтри, филтродържатели, радонови детектори, пробовземащи устройства
   
  F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC. – САЩ – цифрова апаратура за измерване на параметрите на въздуха в промишлени и лабораторни среди, калибратори, анализ на остатъчна радиация върху филтри при контролирани дебит, налягане и температура.
  Съдове Маринели, контейнери за анализ на твърди и течни проби, контейнери за радиогаз, планшети и радиохимични дискове
   
  GA-MA & ASSOCIATES, INC. – САЩ – пълна гама от консумативи за радиохимични лаборатории.
  Апаратура за физико-механични изпитания:
   
  Lloyd Instruments (Великобритания) – апаратура за лабораторни и промишлени изпитания на широка гама материали и изделия, специализиран аналитичен софтуер
   
   
  Газ анализатори
   
  Systech (Великобритания) и IST (САЩ) – анализ на всички промишлени газове и газове, представляващи интерес при опазване на околната среда, апаратурата използва твърдотелни, електрохимични, инфрачервени и други типове сензори.
  Туви ЕООД е изключителен представител за България на фирмите (при продажбатата на оборудване за измерване и контрол – газ-анализатори, радиационна защита, физикомеханични изпитвания на материали, аналитични измервателни прибори):
   
  Advanced measurement technology (AMETEK) – Ortec & signal recovery – САЩ
  Berthold technologies, Process Control – Германия
  Thermo fisher scientific, Radiation Measurement and Protection – Германия
  F&J specialty products, Inc. – САЩ
  GA-MA & Associates, Inc. – САЩ
  Lloyd Instruments (Великобритания)
  Systech (Великобритания)

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Туви ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.