Фреш Хаус Къмпани ООД 0 5 0 0 0

Фреш Хаус Къмпани ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3478 прегледа
0
  Фреш Хаус Къмпани ООД
  П Р Е Д С Т А В Я Н Е на дейността на „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД 
  и неговите ресурсни и организационни възможностил
  “ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД е дружество, регистрирано по търговския закон в Софийски Градски Съд през 2003 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност [ЕООД]. След 2004 г. то продължава дейността си като “ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД.
  Офисът на дружеството се намира в гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Незабравка” № 25, парк-хотел „Москва”, ет. 6, ап. 623
   
  Дейност: 
  „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД е фирма за професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Въпреки голямата конкуренция на пазара от фирми с подобен вид услуги, за да се наложи, ръководството на фирмата реши да заложи на качеството и професионализма, с цел да се утвърди сред конкуренцията. Това е приоритет при изпълнението на поетите ангажименти към всеки един клиент, без значение от мащаба на предлаганите услуги и задължения на всеки служител във „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД, за да предлагаме качествени услуги. Основната идея, заложена в концепцията на фирмата е да се поддържа необходимата чистота, ред и комфорт на работните места и домове по обектите. Това намалява необходимостта от често боядисване и освежаване, което значително понижава и разходите на клиентите. Най-важното предимство на фирма “ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД е изключителната гъвкавост, експедитивност и конфиденциалност в обслужването на своите клиенти. 
   
  Дружеството е сертифицирано и има внедрена система по международни стандарти:
   EN ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството 
   EN ISO 14001 : 2004 – Система за управление по отношение на околна среда
   EN OHSAS 18001 : 2007 – Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд 
  Притежава удостоверения и сертификати за качество и безопасност на използваните продукти. 
  Фирмата разшири дейността си чрез предлагане на новата атрактивна услуга „поддръжка и управление на сгради” /професионален домоуправител/.
   
  Персонал:
  „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД организира своята работа с постоянно нает персонал, както и персонал, работещ по часове. Фирмата разполага с квалифицирана работна ръка. Служителите на дружеството преминават през едноседмичен курс на обучение, след което биват привлечени на постоянна или на почасова работа. Персоналът се подбира, така че при извършване на конкретните услуги да отговаря на изискванията и на най-претенциозните клиенти. 
  За предотвратяване на трудови злополуки и за гарантиране безопасността по време на работа, на всички служители на дружеството се провежда периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда.

  Техника и консумативи:
  Дружеството предлага висококачествени услуги, базиращи се на професионализъм и на модернизираща се през годините материално-техническа база. 
  Фирмата използва богата гама от екологично чисти продукти, която е строго специализирана за конкретното приложение и е гаранция за висока ефективност, дори и при специфични услуги – почистване след строителен ремонт, алпинистки услуги и т.н. Продуктите са сертифицирани, напълно съобразени със съвременните изисквания и отговарят на всички действащи стандарти, международни закони и разпоредби, касаещи екологията, токсикологията, медицинските изисквания и охрана на труда. 
  Машините и съоръженията са производство на водещи в областта на почистващата техника фирми, като KARCHER – Германия, TANNANT – САЩ, COMAC – Италия, CLEANFIX – Швейцария. Използваните консумативи са производство на Henkel – Германия, Hagleitner – Австрия, Werner & Mertz – Германия.
   
   
  Ценова политика:
  Пазарната стратегия на дружеството е гъвкавата политика по отношение на цени и ценообразуване. Тя е предимство при успешно спечелените обществени поръчки и гради имиджа на „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД като коректен и надежден партньор. Фирмата предлага атрактивни и конкурентни цени. Основното и ежедневно почистване на определен обект предварително се съгласува с клиента и се извършва по график, определен от Възложителя. В зависимост от договорената квадратура и периодичността на почистване фирмата предлага отстъпки от фиксираните цени.
  Плащането може да стане както по банков път по сметка на фирмата в Юробанк И Еф Джи България АД, така и в брой след надлежно издаден счетоводен документ.
   
  Услуги:
  • Основно почистване:
  • Машинно измиване на твърди настилки
  • Запечатка / Махане на запечатка
  • Машинно изпиране, изплакване и подсушаване на меки настилки и мека мебел
  • Цялостно почистване и дезинфекция на санитарни помещения
  • Измиване на прозорци, дограма, витрини и щори
  • Почистване на  осветителни тела, месингови орнаменти
  • Почистване на преградни стени, радиатори
  • Почистване след строителен ремонт
   
  Ежедневно почистване:
  При сключване на договор за абонаментно поддържане на чистотата, услугите се договарят допълнително с клиентите, като фирма „ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ” ООД е изключително гъвкава па отношение на желаните услуги.
  • Допълнителни услуги:
  • Зареждане на офисите с хигиенно-битови материали
  • Алпинистки услуги
  • Камериерки и домашни помощнички
  • Снегопочистване на предвходни площадки
  • Нова услуга:
  • Поддръжка и управление на сгради /Професионален домоуправител/:
  • Организиране на общи събрания
  • Събиране на такси
  • Поддръжка на електрическата и ВиК инсталация
  • Поддръжка на асансьорната и домофонна уредба
  • Поддръжка на пощенските кутии
  • Организиране на абонаментно почистване на общите части 
  • Организиране на обезпаразитяване на вътрешни и външни площи 
  • Грижа за зелените площи
  • Посредничество пред общинската администрация или юридически лица
   
   
  На качеството на предлаганите от „Фреш Хаус Къмпани” ООД услуги са се доверявали различни държавни институции и частни фирми и лица, сред които се отличават Върховен Касационен Съд на Република България, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Агенция за приватизация, СИБАНК, EКОБУЛПАК, Капитолия Импорт – Експорт, Триза ООД, Агенция за приватизация и след приватизационен контрол, Дф „Земеделие”, Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и др.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Фреш Хаус Къмпани ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.