„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД 0 5 0 0 0

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3970 прегледа
0
  „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД
  Наименование и правен статут: "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД
  Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г.
  Седалище и адрес на управление: 1528 София, ул. “Искърско шосе” № 2
  Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община
  Предмет на дейност: Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, експлоатация на обществени тоалетни, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника.
  Годишен оборот: 10 млн. лв.
  Заети лица: 200
  Структура: ОРГАНОГРАМА НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД
   
  Кратка история и дейности
   
  По решение на Столичен Общински Съвет още с основаването си през 1998 г. "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД започва своята дейност като оператор на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”.
   
  През 2005 г. към основната дейност на дружеството се включва и балиране на битови отпадъци, съхранение и транспортиране на опаковани бали с битови отпадъци.
   
  Успоредно с основните дейности “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.
   
  “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.
   
  Цел
   
  За постигането на целта си – запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД следва ясно дефинирани водещи линии:
  ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
  съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
  съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
  подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.
   
  Фирмена политика
   
  Сертифицирано по ISO 9001:2000 и 14001:2004, дружеството изпълнява политика по качество и околна среда. Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма „ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.