ЧСИ МОМЧИЛ ПЕТКОВ НЕЛОВ 0 5 0 0 0

ЧСИ МОМЧИЛ ПЕТКОВ НЕЛОВ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5541 прегледа
0

   

  ЧСИ МОМЧИЛ ПЕТКОВ НЕЛОВ
   
  Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.
   
   
  Правомощия 
  При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
   
  да проучва имуществото на длъжника; 
  да прави справки; 
  да набавя документи, книжа и др.; 
  да определя начина на изпълнение; 
  да бъде пазач на описаното имущество; 
  да бъде управител на обезпеченото имущество; 
  да посредничи за спогодба между страните; 
  да бъде депозитар; 
  да предаде заложеното имущество; 
  да продаде заложеното имущество; 
  да връчва съдебни призовки и книжа.
   
  Процедури 
  При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :
   
  – събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата – събира и публични вземания; 
  – извършва: въводи във владение (на физически и юридически лица) на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие; 
  – налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства; 
  – по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс; 
  – по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс; 
  – извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЧСИ МОМЧИЛ ПЕТКОВ НЕЛОВ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.