ЧПКМТРХ Интербизнес 0 5 0 0 0

ЧПКМТРХ Интербизнес

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2070 прегледа
0
  ЧПКМТРХ Интербизнес
  Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството „Интербизнес” e лицензиран от МОН (зап. № РД 14122/25.07.2003 г.) с прием след завършено средно образование в дневна, задочна, вечерна и самостоятелна форма на обучение на български и на английски език.
  Към фирмата има и Център за професионално обучение с над 30 професии, където желаещите могат да получат от първа до трета степен на професионална квалификация и преквалификация, което им гарантира по-добри възможности и конкурентоспособност на пазара на труда.
   
  Колежът обучава кадри за туризма, използвайки много успешно швейцарския модел. Колежаните получават отлична теоретична и практическа подготовка в базата на колежа и по време на стажа си в 4 и 5-звездни хотели в София и в българските курорти. В учебното заведение преподават високо квалифицирани университетски преподаватели и признати деятели в туризма. 
  Специалности: Организация и управление на хотелиерството
     Организация и управление на ресторантьорството
   
  За изграждането на добри кадри за туристическата индустрия са необходими не само знания за какво, кога, как, но и умения да се прилага в реалната практика наученото, умения да се анализира, преценява, да се реагира адекватно на ситуацията, както и е необходима мотивация и много амбиция за постоянно професионално и личностно усъвършенстване. Колеж „Интербизнес” се ръководи от тези основни изисквания на бизнеса и търси различни решения, за да провежда обучението с оглед разпоредбите и реалните търсения на работодателите, на българското законодателство и за синхронизиране му с Европейската квалификационна рамка, където акцентът е върху резултатите от ученето – знания, умения, компетенции, формулирани като лични и професионални постижения. 
  Завършилите получават свидетелство за четвърта степен на професионална квалификация, което според ЗНП, ППЗНП и Наредба № 3 е в правата само на колежите и е най-високата степен на професионална квалификация в България от 8-степенната скала в Европа. 
  Съгласно  договореностите си с университети в областта на туризма от България, Швейцария, Великобритания и други страни завършилите в Колежа 2-годишно обучение продължават образованието си в трета година на  бакалавърските им програми. 
  От учебната 2013/2014 година Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството „Интербизнес” заедно с образованието на български език по учебните програми, лицензирани от МОМН според българското законодателство, подписа договор за обучение по програма на университета  BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL  от Люцерн – Швейцария, в специалност Мениджмънт в хотелиерството (Hospitality management). 
  Всички дисциплини се преподават на английски език по учебен план и програми на B.H.M.S.,  преподавателите са от България и Швейцария. 
  Едногодишната програма приключва с получаване на диплома по Управление на хотелиерството. 
  Двегодишната програма приключва с диплома за висше образование по Управление на хотелиерството.
  За получаване на степен Бакалавър и Магистър по бизнес администрация образованието продължава в университета в Швейцария.
  Образованието в областта на туризма в Швейцария е получило световно признание.  Завършилите B.H.M.S. имат възможност да си намерят работа в четири и петзвездни хотели в ЕС, Швейцария и във всички останали места по света, където търсенето е на знаещи и можещи кадри.
  Колеж „Интербизнес” използва швейцарския модел на обучение със съчетаването на теорията и практиката за висока квалифицираност и конкурентноспособност на завършващите кадри още от създаването си. Българската амбициозност и шейцарската организираност и точност отново си подават ръка и ще работят съвместно.
  Благодарение на добрата организация на учебния процес и усилията на преподаватели и ръководство колежаните се обучават в неразривна връзка с изискванията на водещите туристически организации чрез интерактивни методи и придобиване на професионални умения и компетенции в реална работна среда.
  Екип от специалисти превръща възпитаниците на колежа в търсени и ценени кадри в туризма, ресторантьорството и хотелиерството.
  Колежаните провеждат платен стаж в редица туристически обекти от най-висока категория в страната и в чужбина.
  Усилията на ръководството на Колежа и на преподавателите да изградят знаещи и можещи туристически кадри бяха възнаградени през 2009 г. от сп. „Туризъм и отдих” с приза  „Най-добро учебно заведение за подготовка на кадри за туризма”.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЧПКМТРХ Интербизнес

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.