Адвокатско дружество Тонев – Тонева 0 5 0 0 0

Адвокатско дружество Тонев – Тонева

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3670 прегледа
0
  Адвокатско дружество Тонев – Тонева

  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО – ТОНЕВ и ТОНЕВА е правоприемник на адвокатска кантора създадена през 1992 г., в гр. Стара Загора от адвокат Владимир Тонев. Дружеството предлага на своите клиенти висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области:  гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, трудово право, административно право, финансово право и данъчно-осигурително право. Дружеството е специализирано в областта на корпоративното юридическо обслужване на търговски дружества, регистрирани на територията на Р България. В екипа на Адвокатско дружество – Тонев и Тонева влизат адвокати, икономисти и счетоводители с високо ниво на образование и с богат практически опит. На своите клиенти Дружеството предлага следните услуги:

   

  • регистрация и промяна на обстоятелствата на търговски дружества в Търговси регистър, подготовка на документи и публикуване на ГФО в Търговски регистър
  • учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
  • изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози
  • подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права
  • изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
  • предоставяне на правни услуги във връзка с данъчно-осигурителното право
  • предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН
  • правна помощ при подготовка, сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори
  • правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (от административен характер) и арбитражни дела в страната
  • абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.
  В своята дейност и при обслужване на клиенти Адвокатско дружество – Тонев и Тонева се придържа към следните основни правила на работа:
  • Разработване на индивидуални решения и стратегии по конкретен казус;
  • Предлагане на варианти на решения по зададен казус и представяне на информация относно правните последици при всеки вариант;
  • Предлагане на най-подходящо решение на правен въпрос на клиента, от гледна точка на неговите интереси, съобразен със законоустановените предписания;
  • Защита правата и интересите на клиента;
  • Строга конфиденциалност по отношение на предоставената информация от клиента;
  • Коректност и бързина.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Адвокатско дружество Тонев – Тонева

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.