ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ КОНВЕРТ 0 5 0 0 0

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ КОНВЕРТ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4071 прегледа
0
  ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ КОНВЕРТ

  През 1999г. група специалисти с опит по проектиране и производство на силови полупроводникови токопреобразуватели се обединихме от принципа “каквото правим, го правим добре” и създадохме ВК Конверт.
  Иновативното направление на фирмата и диалогът с клиентите ни позволява постоянно да усъвършенстваме изделията си и да предложим на клиента качествен съвременен продукт на конкурентни цени.
  Ние сме предоставили производство на всички специализирани възли на доказали се фирми, разполагащи със съвременно технологично оборудване. За себе си сме оставили постоянното усъвършенстване на изделията в съответствие със световните научни достижения. Това ни дава право да заявим, че нашите устройства са “World Class Converters”
  Конкурентната среда, в която сме ни стимулира да подобряваме експлоатационите параметри и качество, при все по-ниски цени, а от това печели Негово величество – Клиента.
            За да бъдем истински специалисти, т.е. “хора, които знаят все повече за все по-малко неща”, ние сме ограничили своята дейност и научни изследвания най-вече към зарядни устройства за акумулаторни батерии.
          – За стартерни батерии ние произвеждаме професионални устройства с реверсивен ток, обезпечаващи десулфатизация и бърз заряд без газоотделяне и презаряд.
  – За стационарни батерии с мощност до 5кVA произвеждаме импулсни системи за непрекъснато захранване, а за  мощности от 5кVA до 30 кVA – тиристорни системи с мрежов трансформатор. Системите могат да бъдат с или без процесорно управлени – разликата е в цената. Всички те съответстват на DIN 74173.
  – Основен приоритет в нашите изследвания е заряда на тягови батерии (в това число и бърз заряд на батерии за електромобили). Като отчитаме спецификата на експлоатационния режим на карите и ежедневна необходимост от пълен заряд, обикновено от ниско клалифициран персонал, при тежки условия на експлоатация, ние смятаме, че сме създали продукт, който удволетворява всички изисквания за оптимален заряд и удължаване живота на батериите.
  – Връх в нашите изследвания са токоизправителите за батерии за шахтни електровози взриво защитено изпълнение Ех ( по изискванията РП Ex oeia 1). Те са предвидени  да зареждат батерии с напрежение до 120V и капацитет до 1000Ah за 6 часа без газоотделяне и прегряване на батериите намиращи се в шахтите.
  Останалата ни продукти са аксесоари за обслужване на батерии – товарни вилки, поклетъчни зарядни устройства, товарни тестери, станции за групов заряд, стартерно-зарядни, зарядно-разрядни станции с рекоперация в мрежата, AC-DC изправители за галвано производство и т.н.
  30 годишният опит на нашите специалисти ни позволява да проектираме и произвеждаме и устройства по Ваши изисквания и заявки. Ако не можем да се справим, ние имаме тесни контакти с колеги специалисти от ВУЗ и научните институти и съвместно ще решим Вашият проблем.
  Ние сме на вашите услуги!
  С уважение – екипът на ВК Конверт
  Токоизправители за заряд на тягови акумулаторни батерии
  Системи за гарантирано DC захранване със стационарни акумулаторни батерии
  Зарядни и Зарядно-разрядни станции
  Зарядни станции Ех изпълнение
  Стартерно-зарядни устройства
  Токоизправители за стартерни акумулаторни батерии тип VMS и VMSR
  Зарядни устройства за тягови акумулаторни батерии тип EPKar
    Основни характеристики:
      Традиционни, но  съвременни зарядни устройства
      Классическо конструктивно изпълнение: Мрежов трансформатор, диодно тиристорен изправителен блок, здрава метална конструкция, светодиодна индикация, зарядна харектеристика IUWoa.
   Лекота в обслужването: Никога не се настройва независимо от напрежението на мрежата – достатъчно е всяка вечер, когато кара не работи да включиш на заряд. Не се контролира края на заряда, може да се изключи и след месец. Винаги, когато карът е нужен батерията е напълно заредена. Не се снематкапачките на елемента и само два пъти годишно коригира нивото на електролита.
     Надежност:Трансформатора осигурява надежна защита от пренапрежения, токови удари и смущения по мрежата. Силовите тиристори и диоди са устойчиви на напрежение до 1600V. Системата за управление е на класически SMD аналогови стандартни микросхеми с твърдо заложен алгоритъм, който предпазва от софтуерни проблеми и грешки. Термична защита на всички силови блокове на 4 нива.
     Нещо новичко: Нормална работа в широк диапазон на изменение на мрежовото напрежение – не се превключват трансформаторни изводи; всички зарядни характеристики са стабилизирани; автоматичен контрол на температурата и степента на зареденост на батерията и управление по градиент на напрежението й.
     Измислено и направено с любов  -тип ЕPKar
  Опции :
  – Заряд на алкални батерии;
  – Дигитална индикация;
  – Ръчно управление;
  Област на приложение:
  – Складове, сервизи- Гари, депа;
  – Пристанища;
  – Хотели, голф клубове;
  – Социални ведомства за инвалиди;
  Зарядни и Зарядно-разрядни станции – ЗАС и КАС
  Основни характеристики:
  – Универсални устройства за групов или индивидуален заряд /разряд/ на киселинни и алкални тягови,стартерни и стационарни батерии;
  – Автоматична,стабилизирана IU характеристика по DIN 41773.
  – Ръчна подзарядна I2 характеристика;
  – Автоматично изключване в края на заряда/разряда/;
  – Стъпално избиране и финна настройка според типа батерия на напрежението и зарядния / разрядния/ ток .
  Опция: Микропроцесорен контролер и Аh мер.
  Област на приложение:
  – Акумулаторни центрове;
  – Сервизи и магазини за кари и акумулаторни батерии;
  – Производители на батерии и кари;
  – БДЖ – в депата за периодичен контрол на състоянието и годността на киселинни и алкални батерии ,за тренировъчни цикли водещи до десулфатизация и декарбонизация;
  – Поделенията на МО . Зарядни станции за автотранспортните поделения. Авиобази и летища – регламентиран тест годността на АБ.
  Зарядни станции Ех изпълнение
  Основни характеристики:
  – Форсиран заряд за 6 часа на батерии до 120V и до 1000Ah ;
  – Непрекъснат работен режим;
  – Контрол на батерията за земно съединение;
       – МП контролер;
  – Пулсиращ реверсивен заряден ток;
  Област на приложение:
  Каменовъглени мини,рудници и др.обекти EX II категория.
  Токоизправители за стартерни акумулаторни батерии тип VMS и VMSR
  Основни характеристики:
  – Стабилизирана зарядна характеристика;
  – Десулфатизиращ реверсивен заряд;
  – Заряд за капацитивен тест, при токоизправители тип VMS XX/YYR;
  – Възможност за заряд с едно устройство на 12V или 24V акумулаторна батерия;
  – Възможност за едновременен заряд на няколко акумулаторни батерии;
  Област на приложение:
  – Автопаркове, сервизи, автокъщи;
  – Автобусни депа;
  – Лични автомобили;
  Системи за гарантирано DC захранване със стационарни акумулаторни батерии тип VSR
  Видове системи:
  – VSR – трансформаторни с тиристорно управление – базов модел
       – VSRS – трансформаторни с тиристорно управление с диодна компенсация на напрежение към товара
       – VSRI – импулсни
  Основни характеристики:
  – Стабилизирани IU характеристики по DIN 41773;
  – Контрол симетрия на батерията;
  – Индикация за прекъсване на силова връзка;
  – Система със секционнирана батерия /хвостовые елементы/.
  тип VSR
  Опции:
  – Температурна компенсация на подзарядното напрежение;
  – Стабилизация на напрежението към товара чрез диодна компенсация /опция:импулсен регулатор/;
  – Контрол утечка към земя;
  – Микропроцесорен контролер RS 232,Протокол на повредите;
  – Сериен интерфейс Can 2.0.
  – Софтуер
  – Поклетъчен изравнителен заряд;
  Стартерно-зарядни устройства
  Основни характеристики:
  – Ускорен предстартов заряд ;
  – Многократно стартиране;
  – 12 и 24 V инсталации
   Област на приложение:
  – За индивидуално ползване;
  – Фирми с различни транспортни средства: за автомобили ,камиони,трактори ,мотокари;
  – БДЖ-за дизелни локомотиви;- Авиацията-за запуск насамолети.
  – МО –за стартиране на автотракторна техника
  Токоизправители за галванично производство тип VGR
  Видове токоизправители:
  I тип: VGR сух тип IP20 – монтира се извън галваничното помещение.
  II тип: VGR тип IP54 с маслено охлаждане – монтира се в галваничното помещение
  Област на приложение:
  – Галванични цехове;
  – Бижутерии;
  – Системи за катодна защита;
  – Системи за пречистване на вода;
  – Флотационни фабрики;
  Токоизправители за кабел кари тип VKK
  Основни характеристики:
  – Токоизправител нестабилизиран с твърда товарна характеристика;
  – Изходни параметри ,съответстващи на акумулаторните батерии за даден тип кар.
  Област на приложение:
  – Малки складови помещения ;
  – Сервизи за ремонти на кари;
  – Демонстрационни зали за кари;
  – Навсякъде ,където е възможна кабелна връзка на кара по време на работа.
  Стелажи за акумулаторни батерии
  Предназначение:
       Стелажите са предназначени за подреждане на акумулаторни батерии (сухи), намиращи приложение в енергетиката, телекомуникации и др.
  Опции:
        По заявка на клиента, стелажите могат да бъдат изработени и в сеизмичноустойчиво изпълнение.
  Ние сме на вашите услуги!
  С уважение – екипът на ВК Конверт

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ КОНВЕРТ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.