ГАЗТЕК – ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД 0 5 0 0 0

ГАЗТЕК – ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5324 прегледа
0
  ГАЗТЕК – ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД

  Фирма “ГАЗТЕК-ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”Църковна независимост” 18, ет.2, регистрирано от Русенски градски съд, с ИН по ЗДДС BG200085209, представлявано от инж.Димитър Димов Иванов – Управител, е създадена през 2008г.

   

  УСЛУГИ
  Проектиране разполагаме с проектантски екип от специалисти, членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ с пълна проектантска правоспособност. Изборът на най- подходящото отопление/охлаждане и необходимата мощност за всеки обект се определя след задълбочен анализ и подробни изчисления, съобразени с българското законодателство
  газови инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради захранвани на метан и пропан -бутан;
  отоплителни инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;
  вентилация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;
  климатизация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради;
  част технологична на предприятия от леката промишленост и др.

  Изграждане и сервиз за улеснение на нашите клиенти бихме могли да предложим монтиране на газови, отоплителни, климатични, вентилационни инсталации от фирми с издадено Удостоверение за тази дейност като гарантираме качеството при монтажа и следващата експлоатация на уредите и съоръженията. От съвместната ни дейност на различни обекти ще ви предложим най- подходящата за изпълнение на вашия проект и последващата експлоатация;
  Лизензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност по чл.34-а, ал.1, т.1 от закона за техническите изисквания към продуктите – притежаваме лиценз№539 издаден от държавна агенция за метрологичен и технически надзор както и екип от квалифицирани специалисти
  съгласуване на проектна документация на газови инсталации на жилищни, обществено-административни сгради захранвани на метан и пропан -бутан, разпределителни газопроводи на разпределителните дружества и съоръженията към тях;
  първоначален технически преглед на газови инсталации на жилищни, обществено-административни сгради, разпределителни газопроводи на разпределителните дружества и съоръженията към тях и издаване на акт за това;
  извънреден технически преглед при ремонти и преустройства, преизпитване с вписване в ревизионната книга;
  издаване на заверена ревизонна книга на съоръженията с повишена опасност /СПО/;
  годишни технически прегледи на СПО и отразяване на резултатите в ревизионната книга на съоръжението;

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ГАЗТЕК – ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.