СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ДОВЕРИЕ ООД 0 5 0 0 0

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ДОВЕРИЕ ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3405 прегледа
0
  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ДОВЕРИЕ ООД
  ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
  Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
  Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
  Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
  Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
  Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
  Оценява физични фактори на работната среда.
  Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
  Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
  Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
  Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
  Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез:
  организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях;
  дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
  СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
  при съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
  при напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние

  Оставете коментар и рейтинг за фирма СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ДОВЕРИЕ ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.