Евгени Найденов Спасов 0 5 0 0 0

Евгени Найденов Спасов

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 7537 прегледа
0
  Евгени Найденов Спасов

   

  НОТАРИУС СПАСОВ предлага пълния набор от нотариални услуги и е вписан в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 598. Район на дейност: Районен съд Враца. Работно време от 08.30 до 18.00 часа. СЪБОТА И НЕДЕЛЯ и празнични дни нотариалната кантора работи с предварителна уговорка .Екипът на Нотариалната кантора на Нотариус Евгени Спасов предлага висока ниво на компетентност, юридическа прецизност и  сигурност в нотариалната дейност. Наша мисия, отговорност и ангажимент е да обслужваме клиентите ни професионално, при пълна конфедиционалност и гаранция за качеството. Нотариалната кантора се намира в центъра на града ул. „Иванка Ботева” 19 , ет.1. Нотариус Евгени Спасов предлага експедитивност професионализъм и лично отношение към всеки клиент.
  Дейност на нотариалната кантора:УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, произтичаща от закона:
    – Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот: продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/,право на преминаване /сервитут/ и др.;
  Съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост;
  – Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение на повече от десет години; – Съставяне на нотариално завещание;
  – Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от страните документи – пълномощно, декларация, договор /покупко – продажба на МПС, наем, заем и др.
  – Удостоверяване на верност на препис от документ;
   – Съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на обстоятелствата около тях и техните изявления;
  – Съставяне и връчване на нотариални покани; – Извършване на друго удостоверяване, възложено на нотариуса от закона;
  Договори за прехвърляне на фирми и предприятия, както и договори за прехвърляне дялове на фирми;
  Договори за аренда или наем за недвижими имоти;
  Съставяне и прочитане на брачни договори;
  Продажба /прехвърляне собственост/ на МПС;
  ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, отразяващи частния характер на професията – Управител на имущество; – Посредничество при изясняване волята на страните; – Устни и писмени консултации; – Набавяне на справки, документи, книжа и други; – Изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност /нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания, констативни протоколи и ДР.;
  Нотариалната кантора работи и в събота и неделя, след предварителна уговорка или позвъняване по телефона.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Евгени Найденов Спасов

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.