ЛИЛИЯ ХИВ ООД 0 5 0 0 0

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4015 прегледа
0
  ЛИЛИЯ ХИВ ООД
     ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.
     Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:
  отопление, вентилация, климатизация;
  газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
  топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
  абонатни станции, котелни централи;
  нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
  хладилни камери, хладилни тунели;
  метан-станции;
  когенератори.
  При изпълнение на СМР фирмата използва собствени налични материали и съоръжения или доставени такива на преференциални цени.
  ЛИЛИЯ ХИВ ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители:
  ~ GARIONI NAVAL – Италия
  парогенератори;
  парни и водогрейни котли;
  котли с диетермично масло;
  котли на биомаса – котли-утилизатори;
  както и всички аксесоари към тях.
  МАТЕРИАЛНА БАЗА:
  Централен офис:
  София 1000, ул. Стара планина 8-10, ет. 3, офис 8
  Складова база:
  София 1220, бул. Илиянско шосе № 8, Сградата на „ЗММ” АД
  Производствена база:
  Гара Бов, община Своге
  Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя както и в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и притежава всички необходими удостоверения.
  ЛИЛИЯ ХИВ ООД е член на:
  Българска търговско-промишлена палата;
  Национален инсталационен съюз;
  Българска асоциация за бизнес и туризъм;
  Национален съюз на независимите енергопроизводители – НСНЕ „Екоенергия”

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЛИЛИЯ ХИВ ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.