“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД 0 5 0 0 0

“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5455 прегледа
0
  “Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

   

  Патоморфологична
  лаборатория
  „Медико – диагностична лаборатория – Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.
  МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.
  „Медико – диагностична лаборатория – Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.
  МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.
  МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма “Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.