Металстрой АМС ООД 0 5 0 0 0

Металстрой АМС ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 5659 прегледа
0
  Металстрой АМС ООД

   

  Металстрой АМС” ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането, производството и монтажа на стоманени халета за нежилищния сектор:
  производствени сгради
  складове
  супермаркети и търговски центрове
  автосервизи и гаражи
  спортни зали
  самолетни хангари и др.
  Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и присъства в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа до пета категория.

   

   Фирмата предлага консултации, проучване, изготвяне и управление на проекти в строителния сектор, като основната ни цел е да помогнем на клиентите си да вземат най-правилните решения и направим сградата основна част от техния успех в бизнеса.
  Металстрой АМС ООД Снимка 19
  Предлагаме пълен инженеринг, което включва всички дейности от проектирането на металната конструкция до пускането на сградата в експлоатация. Дългогодишният ни опит в проектирането, производството и монтажа на стоманени сгради и конструкции, както и задълбоченото познаване на пазарa в сектора, са гаранция за качеството на предлаганите разнообразни услуги и продукти.
  Металстрой АМС ООД Снимка 14 1.Металните конструкции са основната ни дейност и капацитетът на фирмата е съсредоточен в проектирането и изпълнението им.  Проектантите,  работещи при нас, са със сериозен опит предимно в проектирането на метални конструкции.  Имаме изработена система, която позволява изготвянето на проект за кратко време, с нисък разход на стомана и съобразен с технологията на монтажа. Задълбоченото познаване на стандартите, ползването на съвременен софтуер и постоянното усъвършенстване на квалификационните умения на нашите специалисти – всичко това е допълнителна застраховка за отлични резултати, независимо от предизвикателствата, които възникват в процеса на работа.
   2. Фасаден инженеринг

  Съвременните технологии при изпълнението на сглобяемо строителство изискват изготвянето на специална част от проекта – фасадния инженеринг. Това включва: разкрой на панелите; конструкцията и начина на закрепването им;  окомплектовки за оформяне на ъглите, цокъла, отворите за врати и прозорци; отводняване на сградата. Предизвикателствата на тази част от строителството на сградата постепенно налагат и обособяването й като специфична услуга в строителния сектор. Готовите системи, с които работим, са лесно изпълнимо, конкурентно и интелигентно решение, което може да е само в полза на вашите бизнес цели. Опитният инженерен екип гарантира успешното проектиране и реализация на проекта.
  Металстрой АМС ООД Снимка 20 3. Пълен проект по част Конструктивна

  Професионално изготвеният проект по тази част е необходимо условие за стабилността и сигурността на сградата. Освен проекта за металната конструкция, той съдържа конструиране и оразмеряване на фундаменти, настилки, прилежащи сгради и съоръжения от стоманобетон. Нашите проектанти са част от екипа на строителна фирма и са отлично запознати със строителния процес и технологията на изпълнение. Това им дава възможност да следят за строителната стойност на обекта на етапа на проектиране, като спазват стриктно нормативните наредби. Проектът по част конструктивна стои в основата на успешната реализация на цялата сграда от гледна точка на перфектното съотношение между качество, цена и сигурност. Предлагаме гъвкавост при подготвянето на пълния конструктивен проект или отделните му части, в зависимост от нуждите на клиента.
  Металстрой АМС ООД Снимка 8 4. Изготвяне на проекти по всички части

  Създаването на сграда за вашите бизнес цели изисква сериозна подготовка и изготвяне на проекти по отделните части на сградата. При изготвянето на проекти по тези части се взимат предвид редица фактори, които да гарантират стабилност, функционалност, енергийна ефективност, удобство. Дългогодишният ни опит в проектирането на промишлени сгради от сглобяеми конструкции ни помага да вземем предвид максимален брой фактори, определящи ефективността на сградата. Предлагаме изготвяне на проекти както комплексно, така и индивидуално по всички части:
  Архитектурна
  Конструктивна
  Електрическа
  ВиК
  Отопление и вентилация
  Вертикално планиране и геодезия
  План за безопасност и здраве
  Проект за пожарна и аварийна безопасност
  Озеленяване
  Енергийна ефективност
  Технология
  Всички необходими външни връзки
  5. Съдействие при одобрението на проекта

  Опитът ни доказа, че тази услуга има своето важно място не случайно. Издаване на разрешително за строеж, правилната подготовка и подредба на необходимата документация, посещението на оторизираните за целта институции по съответния ред – това са само част от нещата, които можете да реализирате успешно с нашето съдействие.  В случай, че проектът е изготвен от нас, одобрението на проекта се случва по-лесно и по-бързо. Нашата подкрепа и точни съвети са необходимото условие за изпълнението на тези административни изисквания.
  Металстрой АМС ООД Снимка 22 6. Управление на проекта

  Независимо дали изпълнението на даден проект се извършва от нас или от проектантски екип, избран от инвеститора, управлението на проекта е ключово за успешното планиране и изпълнение. Координацията между проектантите, контролът на бюджета, адекватно познаване на наличните на пазара технологии и изисквания – това може да бъде привилегия само на професионален екип с дългогодишен опит в строителния сектор.
  Ето и нещата, с които можем да бъдем полезни и ефективни в тази насока:
  Консултантски услуги в областта на финансирането на проекта и проучването на петна за строеж
  Инфраструктура, регулация и икономико-техническа целесъобразност на проекта
  Координиране и съгласуване на проектите  с всички държавни инстанции до получаване „Разрешение за строеж“
  Управление на проекти, в т.ч. подбор на подизпълнители (главно за инсталациите Ел., ОиВ и ВиК)
  Организация на строителството
  Предаване на готови строежи с разрешение за ползване
  Металстрой АМС ООД Снимка 23 7. Поддръжка на обект след въвеждането му в експлоатация

  Грижата за  една сграда не приключва с нейното изграждане.  Кратък технически преглед на възли, елементи и детайли в рамките на 1 до 3 дни , в зависимост от сградата, може да удължи живота на Вашата сграда с десетки години и да намали разходите за капитална поддръжка в пъти. Металстрой АМС предлага на своите клиенти гаранционна и следгаранционна поддръжка на сградите, като допълнителна услуга, която помага да улесните успешното планиране на Вашия бизнес.
  Металстрой АМС ООД Снимка 24 8. Реконструкции и ремонти

  Металстрой АМС предлага реконструкции и ремонти на сгради, които трябва да покрият изискванията на нормите на Европейския Съюз. По този начин помагаме на редица представители на българския бизнес да  модернизират предприятията и производствата си. Така те успешно могат да продължат да се реализират, независимо от сферата на своята дейност – производство, хранително-вкусовата промишленост, животновъдство, земеделие и други. Предлагаме тази услуга и ако просто трябва да дадете нов облик  на сградата си в съответствие с Вашите нужди и възможности. Изпитаната система, с която работим при строителството на стоманени сгради, интегрираме успешно и при реконструкции и ремонти.
  9. Монолитно строителство

  Монолитното строителство постепенно стана неизменна част от набора услуги, които предлагаме. Ефективността на работния процес доказа, че това е най-добрият начин да предложим цялостна услуга на нашите клиенти. Препоръките от нашите клиенти доказаха, че завършеността на услугите, които предлагаме, са най-добрият начин да бъдем максимално полезни за клиентите си.

  Други наши референтни проекти са:

  Металстрой АМС ООД Снимка 12 Металстрой АМС ООД Снимка 18
  Металстрой АМС ООД Снимка 1 Металстрой АМС ООД Снимка 4
  Металстрой АМС ООД Снимка 11 Металстрой АМС ООД Снимка 16
  Металстрой АМС ООД Снимка 9

  Повече информация за нас и изградените от нас обекти, може да получите на: http://www.metalstroy-ams.com

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Металстрой АМС ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.