НОТАРИУС РУМЯНА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА 0 5 0 0 0

НОТАРИУС РУМЯНА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4851 прегледа
0

  НОТАРИУС РУМЯНА ВЕЛЕВА предлага следните услуги:

  – покупко – продажба на недвижими имоти, мпс
  – заверка на подпис и съдържание на документи
  – заверка на преписи от документи
  – заверка на договори и др.документи, подписвани от физически лица и търговци
  Нотариус Румяна Велева разполага с правомощия за извършване на нотариални сделки изготвяне и заверка на пълномощни, договори, нотариални покани. Нотариалната кантора се намира в град Димитровград.
  Нотариус Румяна Велева в град Димитровград
  нотариус РУМЯНА ВЕЛЕВА – Нотариални сделки в Димитровград, ХасковоНотариус Румяна Велева извършва нотариални услуги като: изготвяне на нотариални покани, заверка на пълномощни и документи, изповядване на нотариални сделки. Нотариус Румяна Велева разполага с нотариална кантора в град Димитровград.Нотариус Велева изповядва нотариални производства като сделки с недвижими имоти и МПС, съставяне и подписване на констативни нотариални актове, удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа, връчване на нотариални покани. Също така предлага устни и писмени правни консултации.

  Нотариусът е държавно лице, което разполага с правомощията да заверява пълномощни, декларации и договори, изповядва сделки с недвижимо, издаване на нотариални покани, договори за дялба, нотариални актове.

  Нотариални сделки от Нотариус Румяна Велева Димитровград
  В кантората на Нотариус Румяна Велева се изповядват сделки за покупко-продажба на недвижими имоти като: жилищни обекти, земи, ниви, гори и други имоти. Нотариус Велева изготвят, както договори за покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество, така и договори за дарение. Нотариус Румяна Велева изповядва нотариални сделки, относно придобиване на собственост и продажба на недвижим имот, в това число: представителство при сключване на сделка, преглед на документи, водене на преговори и изготвяне на договори. Продавачът е длъжен да предостави оригинални документи на имота, след което нотариусът проверявя дали продавача е собственик на имота.

  Изготвяне нотариални покани и договори Нотариус Румяна Велева Димитровград
  Като нотариално лице, Румяна Велева изготвя нотариални покани. В качеството си на нотариус, се уверява в правоспособността и дееспособността на участващите страни в сделката. Нотариус Велева изготвя предварителни и окончателни договори за прехвърляне на правото на собственост, както и удостоверения, нотариални покани и други документи, които изискват нотариална заверка.

  Заверка на пълномощни от Нотариус Румяна Велева Димитровград
  Нотариус Румяна Велева е е юридическо лице, което разполага с правомощия да извършва заверки на документи и пълномощни. Пълномощното е документ, упълномощаващ едно лице да извършва определени правни действия от името на друго лице. То се отнася само до посочените в него действия. Нотариус Велева извършва заверка на пълномощни и документи при: покупка или продажба на имот, закупуване на МПС, договорна ипотека, издаване на документ за собственост.

  Нотариус Румяна Велева предлага експедетивност, лично отношение и професионализъм при изпълнението на задълженията си към всеки един клиенти. Нотариус Велева е длъжен да пази професионална тайна, да не коментира и разгласява обстоятелства и факти, известни от изпълнението на служебните задължения.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма НОТАРИУС РУМЯНА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.