Огняново К АД 0 5 0 0 0

Огняново К АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 20790 прегледа
0
  Огняново К АД

  Огняново К АД е дъщерна фирма на Плена България. Плена България е компания на фирма Plena Holding – международна компания, която оперира на пазарите на три континента – Европа, Африка и Азия и е собственик на 16 завода. Холдингът е с дългогодишна традиция в областта на производството на строителни материали.

  В структурата на фирмата влизат:
  два завода:
  – Завод „Пуклина”, намиращ се в местността Пуклина до историческите върхове Три уши, между гр. Сливница и гр. Драгоман
  – Завод „Огняново”, намиращ се в с. Огняново, обл. Пазарджик
  три кариери:
  – Кариера „Пуклина”
  – Кариера „Огняново 1”
  – Кариера „Огняново 77”

  Със своя капацитет от 500 т./ден фирмата е най-големият производител на варови продукти в страната, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността – добив и преработка на цветни метали, стоманодобив, целулозно-хартиена промишленост, енергетика, селско стопанство, опазване на околната сред и др. Наличието на две отделни производствени мощности е сериозно логистично предимство и гаранция за надеждност на доставките.
  Като В2В фирма успехът на „Огняново К“ АД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител. Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките, получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите.
  Търговската марка на фирмата е известна не само на местния пазар, а така също и в Гърция, Македония, Сърбия, Косово, Румъния.
  Сред по-големите клиенти на „Огняново К“ АД са фирми като:
  ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
  • Асарел Медет
  • Челопеч Майнинг
  • Елаците Мед
  • Аурубис
  • Бучим – Македония
  • САСА – Македония
  • ОЦК Кърджали
  • Горубсо Мадан
  СТОМАНОДОБИВ
  • Стомана Перник
  • Макстил – Македония
  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗОБЕТОН
  • Ксела България
  • Итонг Поробетон – Гърция
  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОИЗВОДСТВО НА СУХИ СМЕСИ
  • Баумит България
  • Вебер Сент Гобен България
  • Рьофикс България
  • Евромикс
  • Денел
  • Тракон – Гърция
  ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
  • Свилоцел
  • Монди Пекиджинг
  ЕНЕРГЕТИКА
  • ТЕЦ „Марица-изток 1”
  • ТЕЦ „Марица-изток 2”
  • ТЕЦ „Марица-изток 3”

  В „Огняново К” АД е внедрена и действа интегрирана система за управление на качаството и околната среда. Фирмата е сертифицирани по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от TUV Rainland. Продуктите на фирмата отговарят на съвремените стандарти БДС EN 459.

  Фирмата е член на:
  EULA (Европейската Асоциация на Варопроизводителите)
  АВБ (Асоциация на Варопроизводителите в България)
  БАПИМ (Българската Асоциация на Производителите на Инертни Материали)
  БМГК (Българската Минно-Геоложка Камара).
  КРИБ (Конфедерация на Работодатерите и Индустриалците в България)

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Огняново К АД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.