ПРОФ. ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – ИВАН П. ПАВЛОВ 0 5 0 0 0

ПРОФ. ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – ИВАН П. ПАВЛОВ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 13091 прегледа
0
  ПРОФ. ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – ИВАН П. ПАВЛОВ

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

  ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА

   

  + 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21, п.к. 128

  042/ 607 767 – тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 ,

  e-mail: [email protected], http://www.pgvm-bg.com

  Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” в Стара Загора е символ на качествено обучение по професиите и специалностите „Ветеринарен техник”, „Ветеринарен лаборант” и „Техник-технолог по качество на храни и напитки”/ специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”/. Училището е носител на високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело „Анастасия Тошева”/ 2009/, медал „1300 години България”/ 1981/ и орден „Кирил и Методий” І-ва степен /1975/. След завършване на 12 клас учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация и имат възможността да продължат образованието си в университети в България и чужбина. Училището отваря врати на 25 септември 1949 година и оттогава е утвърдена образователна институция в страната.

  Тази година Проект “ APE – Animal protection in Europe“, „Защита на животните в Европа“ по програма Коменски на ПГВМ“Иван П.Павлов“ – Стара Загора с партньори от седем европейски държави, чийто координатор бе старши учител Таня Картулева беше удостоен със Сертификат за цялостно качествено изпълнение.

  През месец октомври 2013 г. в професионална гимназия по ветеринарна медецина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора стартира ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По този проект работят 18 извънкласни дейности.

  По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА в ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора се оборудваха три компютърни кабинета с 44 терминални станции – тънък клиент „Диана“, два сървара,изградена е мрежа в трите оборудвани компютърни кабинета и се управляват със специализиран софтуер. Постигнатото съотношение брой ученици на терминално работно място след реализацията на НП ИКТ 2013 в ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора е 13:1.

  В Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора стартира за втора година Проект „Ученически практики“, BG051PO001/3.3.07-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз на 27 ноември 2013г. За реализирането му участват 115 ученици от 10, 11 и 12 клас от следните специалности: „Ветеринарен техник“, „Ветеринарен лаборант“ и „Контрол по качеството на храни и напитки“.

  Учениците провеждат практиката в следните фирми:

  “ Сдружение с нестопанска цел „Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН“ – Стара Загора;

  “ „Зара-вет“ ООД – Стара Загора;

  “ „ДИКСИ-ДР“ ООД – Стара Загора;

  “ СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ Спасителен център за диви животни ;

  “ Клиника „д-р Живко Желязков“ – Стара Загора;

  “ Тракийски университет – Стара Загора;

  “ ЕТ „НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА“ – Стара Загора;

  “ „РУМДО 73“ ООД – Стара Загора.

  “ Конна база „Алфа“ – Стара Загора.

  През 2013/2014 учебна година Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора спечели и работи по:

  проект Многостранни партньорства по програма „Леонардо да Винчи“, на тема „Green Chemistry Around Euro GCARE „.

  проект на тема: „Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации“, Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Леонардо да Винчи“, Дейност „Мобилност“(VEPTRO).

  Петнадесет преподаватели по Професионалната подготовка на специалностите „Ветеринарен техник“, „Ветеринарен лаборант“ и „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ ще посетят Италия, град Челано, регион Абруцо в периода от 30 март до 05 април 2014 г.

  По време на работните посещения в животновъдни ферми и предприятия за производство на млечни продукти, главно сирена учителите ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, изучавайки европейския опит и иновациите в областта на зоохигиената, ветеринарната медицина и качеството на хранителните продукти по веригата от фермера до търговеца.

  Партньорската организация в Италия ще бъде AMFI – Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, с която веднъж сме работили и имаме положителни отзиви по отношение на организацията на престоя, резултативност и постигнати цели на обучение.

  Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров – директор на ПГВМ „Иван П. Павлов“- Стара Загора.

  Гимназията се включи успешно в националната програма „На училище без отсъствия“ и в проект за квалификация на педагогическите специалисти. Стартира платформа „Електронно училище“, чрез която родителите могат да проверят оценките и отсъствията на децата си.

  През 2012 година българският народ отбеляза 250 години от написването на „История славянобългарска” дала началото на българското духовно Възраждане и 290 години от раждането на нейният автор отец Паисий Хилендарски. Учениците от десети клас в ПГВМ”Иван П. Павлов” се включиха в инициативата- Да препишем -„История славянобългарска”. С това ние се присъединихме към националните чествания. Всеки един от участниците в свободното си от учебни занимания време преписваше страница след страница от тази безценна за българския народ книга.

  ПРИЕМ 2014-2015 в ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора

  • Професия код 640010 „Ветеринарен техник”, Специалност код 6400101 „Ветеринарен техник”, прием след 7 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици с интензивно изучаване на „Английски език“

  • Професия код 640010 „Ветеринарен техник”, Специалност код 6400101 „Ветеринарен техник”прием след 8 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици;

  • Професия код 640020 „Ветеринарен лаборант”, Специалност код 6400201 „Ветеринарен лаборант”прием след 7 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици с интензивно изучаване на „Английски език“

  • Професия код 640020 „Ветеринарен лаборант”, Специалност код 6400201 „Ветеринарен лаборант” – прием след 8 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици;

  • Професия код 541060 „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, Специалност код 5410601 „Контрол на качеството на храни и напитки” – прием след 7 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици с интензивно изучаване на „Английски език“;

  • Професия код 541060 „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, Специалност код 5410601 „Контрол на качеството на храни и напитки” – прием след 8 клас, дневна форма на обучение – 1 паралелка, 26 ученици.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ПРОФ. ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – ИВАН П. ПАВЛОВ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.