Д-р / ЧСИ Росица Стоянова Стоянова 0 5 0 0 0

Д-р / ЧСИ Росица Стоянова Стоянова

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4480 прегледа
0
  Д-р / ЧСИ Росица Стоянова Стоянова
  Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .
  Правомощия
  При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
  • да проучва имуществото на длъжника;
  • да прави справки;
  • да набавя документи, книжа и др.;
  • да определя начина на изпълнение;
  • да бъде пазач на описаното имущество;
  • да бъде управител на обезпеченото имущество;
  • да посредничи за спогодба между страните;
  • да бъде депозитар;
  • да предаде заложеното имущество;
  • да продаде заложеното имущество;
  • да връчва съдебни призовки и книжа.
  Процедури
  При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :
  събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
  извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
  по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
  по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
  извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Д-р / ЧСИ Росица Стоянова Стоянова

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.