ХОСВИТАЛ АД 0 5 0 0 0

ХОСВИТАЛ АД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3203 прегледа
0
  ХОСВИТАЛ АД

   

   
  „ХОСВИТАЛ” е регистрирана в началото на 2008 година със статут на акционерно дружество, със седалище гр. Пловдив и предмет на дейност: Проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворявянето им. 
   
  „ХОСВИТАЛ” АД има издадено разрешително № 09-До-722-00 от 10 май 2008 година за транспорт на отпадъци от хуманната медицина, издадено от РИОСВ-гр. Пловдив.
   
  Персоналът се състои от квалифицирани кадри, преминали през специално обучение, свързано с предмета на дейност на дружеството ( курс за шофьор на опасни товари, курс за консултант по безопасност при превоза на опасни товари, курс мениджър по управление на качеството ).
   
  Клиенти на „ХОСВИТАЛ” АД са : Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения.
   
   
   
   
  Всеки клиент има свои изисквания и очаквания, но за дружеството е важно потенциалните клиенти да бъдат спечелени и запазени. 
   
  Фирмата осъзнава отговорността си и се стреми да задоволява в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.
   
  Услуги
   
  Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения. 
   
  Квалифицирани служители извършват обстойна проверка на целостта на опаковките на отпадъка. 
   
  Измерва се количеството на отпадъка и данните се отразяват в транстпортна карта. Медицинските заведения и дружеството удостоверяват за достоверността на данните в транспортната карта. 
   
  Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до инсинеретор, където става тяхното унищожение. 
   
  За улеснение на своите клиенти, „ХОСВИТАЛ” АД предлага доставка на контейнери за еднократна и многократна употреба, отговарящи на изискванията на ADR. 
   
   
   
  "ХОСВИТАЛ" АД транспортира отпадъци от следните групи: 
   
  18 01 – отпадъци от хуманното здравеопазване 
  18 02 – отпадъци от ветеринарното здравеопазване нови кодове, които транспортира фирмата: 
  20 01 21* – флуорисцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак 
  15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 
  15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали/вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ХОСВИТАЛ АД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.